Därför bör du regelbundet serva ditt vattenfilter - råd från kunnig rörmokare i Enköping

Med en egen brunn så ansvarar du för ditt eget dricksvatten. I marken kring brunnen finns olika typer av föroreningar, bakterier och även radon. Med ett korrekt vattenfilter kan du rena ditt dricksvatten så det får en hög kvalitet. Här får du råd från våra rörmokare i Enköping.

Det är många fastigheter som har egen brunn där man hämtar dricksvatten som förbrukas i fastigheten. Som fastighetsägare är man själv ansvarig för sin egen brunn. Det innebär att man behöver ta prover med jämna mellanrum för att kontrollera vattenkvalitén, installera vattenfilter som renar vattnet och även utföra service på sitt vattenfilter. Ett vattenfilter bör servas en gång varje år så att man får rent dricksvatten till bostaden. Om du vill få hjälp med att serva ditt vattenfilter kan du kontakta oss på Tillinge VVS.

 

Våra rörmokare i Enköping lämnar tips och råd

Ett rent och fungerande vattenfilter är A och O för att kunna erhålla dricksvatten från en egen brunn som inte innehåller bakterier eller andra föroreningar. Nedan kan du hitta en del tips och råd för hur du hanterar vattenfiltret för ditt dricksvatten så du får vatten av högsta kvalitet.

 

  • Kontrollera ditt vattenfilter regelbundet så att du snabbt upptäcker eventuella skador.
  • Kontrollera och fyll på med förbrukningsmaterial vid behov för att få maximal rening av ditt vatten.
  • Du bör också regelbundet utföra provtagning så att du kan se om vattenkvalitén har försämrats. Det gäller framför allt om ditt vatten är missfärgat, har fått en lukt eller smakar konstigt. Om marken kring brunnen har förorenats kan det leda till att personer som dricker vattnet kan bli sjuka. I vissa fall kan det krävas att man byter till ett annat vattenfilter för att få bättre rening.
  • Du bör utföra service av ditt vattenfilter en gång per år. Lämpligast är att anlita en kunnig rörmokare i Enköping som utför service och som samtidigt kan kontrollera att allt fungerar som det ska.

 

Förebyggande service av ditt vattenfilter

Ett vattenfilter bör servas en gång varje år i förebyggande syfte, om inte vattnet har fått försämrad kvalitet innan dess, vilket då kan kräva att du gör nya analyser av ditt vatten. Genom att serva ditt vattenfilter regelbundet så slipper du problem med dricksvattnet samtidigt som du i god tid kan upptäcka skador som annars senare kan bli dyrbart att reparera. Du kan kontakta oss på Tillinge VVS som har behöriga rörmokare i Enköping som utför alla typer av tjänster inom VVS som exempelvis installation av värmepumpar.

 

När du vill få hjälp med att serva ditt vattenfilter kan du använda formuläret på vår hemsida så återkommer vi inom kort för att bestämma tid för servicen. 

Boka ett kostnadsfritt platsbesök redan idag!

Ska du installera VVS-produkter eller behöver du genomföra en badrumsrenovering kan du kontakta oss för mer information om hur våra behöriga rörmokare i Enköping kan hjälpa dig med ditt VVS-projekt.